Vítejte na stránkách našeho SDH

sbírka

Nejnovější info:

ples 2018

Poslední výjezd

1) 3.1.2018 18:10 Technická pomoc – spadlý strom

Jednotka vyjela na spadlý strom směr Olešná. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a odklizen mimo vozovku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Poslední galerie - kategorie výjezdy

32) 18.12.2017 14:38 Technická pomoc – spadlý strom   úvodní obrázek galerie - 32) 18.12.2017 14:38 Technická pomoc – spadlý strom

Poslední zpráva z nástěnky

Pořízení nové CAS se blíží

Potřeba obměny naší CAS přišla už v roce 2013. Proto bylo začátkem roku 2014 zažádáno o dotaci z Ministerstva vnitra na rekonstrukci stávající CAS ve výši 1,5 mil. Kč. Tato dotace na rok 2015 nám byla 24.10.2014 schválena. Začátkem roku 2015 jsme zpracovali technické podmínky a v druhém čtvrtletí Město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Jelikož v průběhu výběrového řízení jsme zjistili, že rekonstrukce je pro město cenově nevýhodná, bylo od dotace odstoupeno a rozhodnuto že se podá nová žádost o dotaci, ale tentokráte na CAS úplně novou. Proto byla začátkem roku 2016 podána nová žádost na pořízení nové CAS. Ta nám byla 1.7.2016 přiznána ve výši 2,5 mil. Kč. Koncem roku a celé první čtvrtletí jsme řešili s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Technické podmínky cisterny, které jsou ze strany HZS velmi podrobně kontrolovány a musí splňovat všechny požadavky HZS a podmínky příslušných norem a vyhlášek. Tyto Technické podmínky byly schváleny až 31. března a poté začalo být připravováno výběrové řízení na dodavatele CAS. V dubnu byla městu ještě přiznána dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení však mohlo být vypsáno dle podmínek dotace až po obdržení Registrace akce ze strany poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zahájeno až 5. června. Do stanoveného data 21.6.2017 14:00 hodin dorazili celkem 3 nabídky, kde všichni 3 uchazeči nabídly CAS na podvozku SCANIA P 440. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma WISS CZECH, s.r.o. za cenu 6 149 462,00 Kč včetně DPH. V srpnu byla podepsána smlouva o dílo a v těchto dnech by měl být podvozek na cestě z firmy SCANIA do firmy WISS CZECH, kde bude prováděna montáž nástavby. Předběžný termín předání vozu je konec ledna 2018.

 

Přihlásit    Nikdo nepřihlášen.

© by SayR 2009